Skip to main content
Skip table of contents

Avtalehode

Ute til høyre er det en fane som kalles Avtalehode.

Avtalen/registrerte endringer i avtalen gjelder fra (1): Her er det viktig at du legger inn avtalens Fra dato (når gjelder avtalen fra). Vær oppmerksom på at Fra dato ikke kan settes tilbake i tid. Datoen skal samsvare med det som står i den skriftlige avtalen.

Avtaletekst (2): Her kan du legge inn en kort generell beskrivelse av avtalen, maks 3000 tegn.

Vedlegg (3): Her er det mulig å legge ved filer til avtalen.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.