Skip to main content
Skip table of contents

Fremgangsmåte for opprettelse av ny avtale

For å opprette en avtale, må følgende gjøres: Trykk på knappen Ny avtale.

I skjermbildet som åpnes må du søke etter den som skal motta avtalen (eventuelt leverandør dersom du er en butikk og oppretter avtale på vegne av en leverandør). Skriv navnet eller deltakernummeret, og trykk søk. Marker den du skal velge i søkeresultatet og trykk OK.

Avtalen blir dermed opprettet og ligger klar til å bearbeides.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.