Skip to main content
Skip table of contents

Registrere betingelser og rabatter

Oppbygging av rabatter i NOBB Kontrakt knyttes til gruppe strukturen i NOBB. Registrer rabattbetingelsene så høyt opp i strukturen som mulig.

Illustrasjon og verdier er kun eksempel

For å starte registrering av betingelser og rabatter, må du hente frem de nivåer i gruppestrukturen som rabattene skal kobles til. 

Marker i venstre del av skjermbildet avtalen du skal jobbe med og trykk på knappen Vis avtale (eller dobbeltklikk). Deretter høyreklikker du på leverandørnivået (1) i avtalen og velger «Hent alle overgrupper» (2).

Illustrasjon og verdier er kun eksempel

Alle overgrupper du har godkjente varer med priser vil nå vises. Deretter høyreklikker du på en av de viste overgruppene og eventuelt henter opp underliggende nivåer. Du kan på samme måte høyreklikke deg ned til laveste nivå som er vare (1). (Du kan også velge snarveien Ctrl+H for å åpne nivåene stegvis).

Illustrasjon og verdier er kun eksempel

Som tidligere beskrevet bør rabatter registreres så høyt som mulig i strukturen. Ved å registrere en rabatt på f.eks. en varegruppe vil alle varer i denne varegruppen «arve» rabatten. Unntak kan registreres på lavere nivå (f.eks. en vare eller modul), og vil overstyre det som er registrert på varegruppen.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.