Kopiering av betingelser og elementer: Du kan kopiere betingelser med underliggende rabattelementer ved å markere betingelsen, og trykke CTRL+C. For å lime inn markerer du ønsket nivå i avtalen og trykker CTRL+V.

Redigering av betingelser og rabattelementer gjøres ved å høyreklikke på betingelsen/elementet og velge Rediger. Alternativt kan man markere betingelsen/elementet og trykke Enter. Da åpnes/lukkesbetingelsen/elementet.

Sletting av betingelser/elementer gjøres ved å høyreklikke på betingelsen/elementet og velge Slett. Alternativt kan man markere betingelsen/elementet og trykke Delete. Da slettes betingelsen/elementet.

Illustrasjon og verdier er kun eksempel

Opprettelse av ny Rabattbetingelse kan gjøres ved å markere ønsket nivå i avtalen, og deretter trykke CTRL+B.

Opprettelse av nytt Rabattelement kan gjøres ved å markere rabattbetingelsen og trykke CTRL+I (innkjøpselement).

Utvid/vis hele avtalen kan gjøres ved å høyreklikke på øverste nivå (leverandør), og velge Ekspander alle. Eventuelt trykk CTRL+E.

Aktivisering av rabattbetingelser kan gjøres ved å høyreklikke på øverste nivå (leverandør), og velge Aktiver alle betingelser. Hver oppmerksom dersom det finnes flere rabattbetingelser på et nivå, kun en av betingelsene blir satt aktiv.