Skip to main content
Skip table of contents

Noen nyttige funksjoner

Kopiering av betingelser og elementer: Du kan kopiere betingelser med underliggende rabattelementer ved å markere betingelsen, og trykke CTRL+C. For å lime inn markerer du ønsket nivå i avtalen og trykker CTRL+V.

Redigering av betingelser og rabattelementer gjøres ved å høyreklikke på betingelsen/elementet og velge Rediger. Alternativt kan man markere betingelsen/elementet og trykke Enter. Da åpnes/lukkesbetingelsen/elementet.

Sletting av betingelser/elementer gjøres ved å høyreklikke på betingelsen/elementet og velge Slett. Alternativt kan man markere betingelsen/elementet og trykke Delete. Da slettes betingelsen/elementet.

Illustrasjon og verdier er kun eksempel

Opprettelse av ny Rabattbetingelse kan gjøres ved å markere ønsket nivå i avtalen, og deretter trykke CTRL+B.

Opprettelse av nytt Rabattelement kan gjøres ved å markere rabattbetingelsen og trykke CTRL+I (innkjøpselement).

Utvid/vis hele avtalen kan gjøres ved å høyreklikke på øverste nivå (leverandør), og velge Ekspander alle. Eventuelt trykk CTRL+E.

Aktivisering av rabattbetingelser kan gjøres ved å høyreklikke på øverste nivå (leverandør), og velge Aktiver alle betingelser. Hver oppmerksom dersom det finnes flere rabattbetingelser på et nivå, kun en av betingelsene blir satt aktiv.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.