Skip to main content
Skip table of contents

Opprette egne påslag i avtalen

Som handelsbruker kan du opprette dine egne påslag i en avtale mottatt fra vareeier. Dette gjøres ved å høyreklikke på en rabattbetingelse i avtalen, og deretter velge Legg til. Her velger du om du skal legge til rabattelementer for Selvkost eller Utsalg.

 

Du kan også opprette din egen rabattbetingelse, dersom dette ikke finnes på det nivået i avtalen du skal registrere påslagene. Deretter legger du inn Rabattelementer Selvkost og Utsalg i denne.

Samme prinsipp for overstyring av regler gjelder for rabattelementer av typen Selvkost og Utsalg, dvs. betingelser registrert på lavere nivåer overstyrer betingelser registrert på høyere nivå i avtalen.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.