Skip to main content
Skip table of contents

Nominell og aktuell kubikkmeter for trelast

Byggtjeneste arrangerte 13. juni 2023 et gratis webinar som beskriver feltene Aktuell og Nominell kubikk i NOBB Leverandør. Dette gjelder for trelast produkter i NOBB: https://support.byggtjeneste.no/sood/aktuell-og-nominell-kubikk-pa-trelast

I trelast-bransjen er det vanlig å angi volum som nominell og aktuell kubikkmeter.

Aktuell kubikkmeter:

Volum ferdig høvlet vare slik den leveres.

Angis som en omregningsfaktor som viser antall kubikkmeter per prisenhet.

Nominell Kubikkmeter:

Volum etter skjæring, før høvling (mål på råstoff).

Angis som en omregningsfaktor som viser antall kubikkmeter per prisenhet

Datafelter for aktuell og nominell kubikk vises på vare under Pakninger – Omregningsfaktorer, og er kun tilgjengelig for varer relatert til trelast.

Datafeltene er tilgjengelig for brukere av NOBB gjennom NOBB Eksport API, de er ikke synlige på NOBB.no.

Eksempel på beregning av aktuell og nominell kubikk for varen på skjermbildet med prisenhet meter:

  • Beregning av nominell kubikk (høyde*bredde*lengde) : 0,05 x 0,1 x 1,0 meter

  • Beregning av aktuell kubikk (høyde*bredde*lengde) : 0,048 x 0,098 x 1,0 meter

Dersom det er fast lengde med prisenhet STK skal lengden på aktuelt produkt være med i beregningen.

Profilert trelast, f.eks. kledning, panel og listverk m.m.

Beregninger gjøres med utgangspunkt i et rektangulært tverrsnitt.

  • Nominell kubikk beregnes ut fra målene på råstoff før høvling

  • Aktuell kubikk beregnes ut fra målene etter høvling (ferdig vare).

Hvordan legge til aktuell og nominell kubikk via Excel: Hvordan legge til aktuell og nominell kubikk via Excel

NOBB regelverk: 2.6.2 Nominell og aktuell kubikkmeter for trelast

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.