I trelast-bransjen er det vanlig å angi volum som nominell og aktuell kubikkmeter.

Aktuell kubikkmeter:

Volum ferdig høvlet vare slik den leveres.

Angis som en omregningsfaktor som viser antall kubikkmeter per prisenhet.

Nominell Kubikkmeter:

Volum etter skjæring, før høvling.

Angis som en omregningsfaktor som viser antall kubikkmeter per prisenhet

Datafelter for aktuell og nominell kubikk vises på vare under Pakninger – Omregningsfaktorer, og er kun tilgjengelig for varer relatert til trelast.

Eksempel på beregning av aktuell og nominell kubikk for varen på skjermbildet (rektangulært tre):

  • Beregning av nominell kubikk (høyde*bredde*lengde) : 0,05 x 0,1 x 1,0 meter

  • Beregning av aktuell kubikk (høyde*bredde*lengde) : 0,048 x 0,098 x 1,0 meter

Dersom det er fast lengde med prisenhet STK skal lengden på aktuelt produkt være med i beregningen.

Hvordan legge til aktuell og nominell kubikk via Excel: Hvordan legge til aktuell og nominell kubikk via Excel

NOBB regelverk: 2.6.2 Nominell og aktuell kubikkmeter for trelast