Marker de aktuelle varene og trykk på knappen Eksport.

Velg attributtgruppe Pakninger, og marker Omregningsfaktorer.

Eksporter varer.

Omregningsfaktor aktuell kubikk i kolonne G - høyde*bredde*lengde (i meter)

Omregningsfaktor nominell kubikk i kolonne L - høyde*bredde*lengde (i meter, før høvling)

Lagre fil på din PC.

Importer den lagrede Excel-filen til NOBB Leverandør ved å velge filen eller bruke dra og slipp funksjonen.

NB! Endre valget hva vil du gjøre til Oppdater eksisterende varer fra Excel

Når filen ble importert vises det:

NB! Filen med omregningsfaktor blir ikke importert hvis det finnes feil i den. Dvs. man må korrigiere i import-filen og laste opp på nytt.

Husk å sende varer til publisering (godkjenning).

Se her: Hva må gjøres etter opplastning fra Excel (import)