Skip to main content
Skip table of contents

Hvordan legge til aktuell og nominell kubikk via Excel

Marker de aktuelle varene og trykk på knappen Eksport.

Velg attributtgruppe Pakninger, og marker Omregningsfaktorer.

Eksporter varer.

Omregningsfaktor aktuell kubikk i kolonne G - høyde*bredde*lengde (i meter)

Omregningsfaktor nominell kubikk i kolonne L - høyde*bredde*lengde (i meter, før høvling)

Lagre fil på din PC.

Importer den lagrede Excel-filen til NOBB Leverandør ved å velge filen eller bruke dra og slipp funksjonen.

NB! Endre valget hva vil du gjøre til Oppdater eksisterende varer fra Excel

Når filen ble importert vises det:

NB! Filen med omregningsfaktor blir ikke importert hvis det finnes feil i den. Dvs. man må korrigiere i import-filen og laste opp på nytt.

Husk å sende varer til publisering (godkjenning).

Se her: Hva må gjøres etter opplastning fra Excel (import)

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.