Skip to main content
Skip table of contents

Aktuell og nominell kubikk på trelast

Her kan du se en video som beskriver feltene Aktuell og nominell kubikk i NOBB Leverandør. Dette gjelder for trelast produkter i NOBB.

Du kan lese mer om aktuell og nominell kubikk her: Nominell og aktuell kubikkmeter for trelast

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.