Skip to main content
Skip table of contents

Hvordan oppdatere EPD omregningsfaktor og miljømerking via Excel (import av EPD og miljødata)

Hvordan eksportere EPD omregningsfaktor og miljørerking til Excel, se her.

EPD omregningsfaktor

I kolonne G skal EPD ID registreres. Denne må være identisk med den som er på EPDen.

I kolonne H skal EPD omregningsfaktor registreres. Du beregner EPD omregningsfaktor fra prisenhet mot den deklarerte enheten som er spesifisert i EPDen

Hvordan man beregner EPD omregningsfaktor, se her.

Miljømerking

I kolonne F skal Miljømerking registreres. For å få oppdatert dette må miljømerke være registrert på firma først.

Last opp ny firmasertifikat. Dette gjøres på følgende måte: https://support.byggtjeneste.no/nnl/firmasertifikater

Når dette er på plass så kan miljømerkinger legges på varer via Excel i NOBB Leverandør.

Miljømerkene dere kan legge opp er disse.

FSC

PEFC

Svane

Blomst

NAAF

Har du mer enn et miljømarke bruk komma og mellomrom som vist på bildet under:

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.