Skip to main content
Skip table of contents

Hvordan oppdatere EPD omregningsfaktor og miljømerking via Excel (import av EPD og miljødata)

Hvordan eksportere EPD omregningsfaktor og miljørerking til Excel, se her.

EPD omregningsfaktor

I kolonne G skal EPD ID registreres. Denne må være identisk med den som er på EPDen.

I kolonne H skal EPD omregningsfaktor registreres. Du beregner EPD omregningsfaktor fra prisenhet mot den deklarerte enheten som er spesifisert i EPDen

Hvordan man beregner EPD omregningsfaktor, se her.

Miljømerking

I kolonne F skal Miljømerking registreres. For å få oppdatert dette må miljømerke være registrert på firma først.

Last opp ny firmasertifikat: https://support.byggtjeneste.no/nnl/firmasertifikater

Når dette er på plass så kan miljømerkinger legges på varer via Excel:

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.