Skip to main content
Skip table of contents

Firmasertifikater

Det er ikke mulig å korrigiere firmainformasjon i NOBB Leverandør. Skal dette gjøres, ta kontakt med support@nobb.no

Firmasertifikater vises på NOBB.no under firmainformasjon, og er også tilgjengelig gjennom NOBB Export API.

NB! For å angi miljømerkene Svane, Blomst, PEFC og FSC på vare, må man ha lastet opp et gyldig firmasertifikat for det aktuelle miljømerket. Se veiledning her

I NOBB Leverandør kan det lastes opp sertifikater, godkjenninger og miljømerker som PDF og angis hvilken type dokument det er. 

Følgende sertifikater og godkjenninger kan knyttes til firma i NOBB, se her.

Eksisterende firmasertifikater finner du her:

Last opp nytt firmasertifikat:

Trykk på knappen Last opp dokumenter. Her kan alle dokumenttyper som skal ligge på firmanivå lastes opp samtidig.

Velg fil fra din PC (må være PDF).

Velg dokumenttype: Firmasertifikater (FRSER) og trykk på knappen Last opp.

Gå til Firmainformasjon og velg Firmasertifikater. Trykk på knappen Legg til.

Trykk her for å velge ett sertifikat:

Velg Mediatype, angi Gyldig fra og Gyldig til dato og trykk OK.

Sertifikat vises nå under Firmasertifikater:

Endre eksisterende firmasertifikat

Du kan endre eksisterende firmasertifikater ved å trykke på blyanten. Det er også mulig å slette firmasertifikat ved å trykke på Slett knappen.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.