Ønsker du å gjøre endringer på bilder, finn bildet og åpne det ved å trykke på linjen med bilde:

For mer informasjon se under: