Skip to main content
Skip table of contents

Bilder

I NOBB har vi ulike bildetyper:

Bildetype

Beskrivelse

Produktbilde (PB)

Produktbilde av selve varen, benyttes ofte til presentasjon på nettbutikker

Produktbilde med emballasje (PBE)

Produktbilde av varen med emballasje

Miljøbilde (MB)

Miljøbilde viser varen i bruk, f.eks. parkett ferdig lagt på et gulv

Logo (LOGO)

Logo som representerer varens merkenavn

Per i dag er det kun ett produktbilde som vises på NOBB.no.

OBS! Ved flere produktbilder på en vare må alle ha minimum status Egnet for web.

Bildekvalitet:

Egnet for web: Dette er minstekravet til bilder i NOBB. Lengste side skal være minst 1200 piksler.

Egnet for print: Dette er anbefalt størrelse for bilder som skal brukes til utskrift. Lengste side skal være minst 3608 piksler.

Hvis det står Nei på Egnet for web og Egnet for print kan bilde kun benyttes som miljøbilde.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.