Gå til menyen Bilder. Finn og åpne det aktuelle bildet.

Her vises det varer som er koblet til det aktuelle bildet.

Her kan man legge til flere varer til bildet (1) eller slette bildet fra vare (2):

 For beskrivelse hvordan varer kobles til bilde se her.