Skip to main content
Skip table of contents

Erstatt bilde

Gå til menyen Bilder. Finn og åpne det aktuelle bildet.

Trykk på Erstatt bilde ikonet:

Velg bildet som skal erstatte eksisterende bildet fra din PC.

Bildet er erstattet. Varene som er koblet til bildet endrer ikke status, og publiseres automatisk.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.