Gå til menyen Bilder. Finn og åpne det aktuelle bildet.

Trykk på Erstatt bilde ikonet:

Velg bildet som skal erstatte eksisterende bildet fra din PC.

Bildet er erstattet. Varene som er koblet til bildet endrer ikke status, og publiseres automatisk.