Gå til menyen Bilder. Finn og åpne det aktuelle bildet.

Her kan man se, endre eller angi: Bildetype, Side, Vinkel og Tittel/navn.

Bildekvalitet:

Egnet for web: Dette er minstekravet til bilder i NOBB. Lengste side skal være minst 1200 piksler.

Egnet for print: Dette er anbefalt størrelse for bilder som skal brukes til utskrift. Lengste side skal være minst 3608 piksler.

Hvis det står Nei på Egnet for web og Egnet for print kan bilde kun benyttes som miljøbilde.

Merk at nye bilder ikke kan være mer enn 50 MB