Skip to main content
Skip table of contents

Legg varer til bilde

For å legge varer til et bilde, åpne ønsket bilde, trykk på knappen Varer og velg Legg til varer.

Her kan du bruke Enkelt søk eller Avansert søk.

Enkelt søk: Her kan du søke på varetekst, varenummer, NOBB-nummer, GTIN. Du kan også lime inn en liste med NOBB-nummer for å finne aktuelle varer.

Avansert søk: Her kan du kombinere søk på flere datafelter i samme operasjon.

Eksempel 1: Legge til produktbilde på alle varer i en modul. Dette bilde skal være hovedbilde

Søk etter NOBB modulnummer og marker varene som skal kobles til bilde.

Eksempel 2: Legge til produkt bilde på alle nye standardvarer som ble opprettet mellom 02. mars og 03. mars som ikke har hovedbilde:

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.