Når man skal opprette en ny avtale, bør man på forhånd sette seg inn i hvordan NOBB-strukturen på varene ser ut i forhold til avtalen som er avtalt med kunden.

Registreringen i NOBB Kontrakt foregår i følgende trinn: 

  1. Opprettelse av Ny avtale (definere mottaker, gyldighetsdato osv)

  2. Knytte Rabattbetingelser til ulike nivåer i varehierarkiet.

  3. Knytte Rabattelementer til Rabattbetingelsene

  4. Sende avtalen til mottakeren