Skip to main content
Skip table of contents

Noen nyttige funksjoner

Opprettelse av ny Rabattbetingelse kan gjøres ved å markere ønsket nivå i avtalen, og deretter trykke CTRL+B.

Opprettelse av nytt Rabattelement kan gjøres ved å markere rabattbetingelsen og trykke CTRL+I (innkjøpselement).

Utvid/vis hele avtalen kan gjøres ved å høyreklikke på øverste nivå (leverandør), og velge Ekspander alle. Eventuelt trykk CTRL+E.

Aktivisering av rabattbetingelser kan gjøres ved å høyreklikke på øverste nivå (leverandør), og velge Aktiver alle betingelser. Hver oppmerksom dersom det finnes flere rabattbetingelser på et nivå, kun en av betingelsene blir satt aktiv.

Fjerning av “Til Dato”

Ønsker man å fjerne «Til Dato» og nullstille feltet må man fjerne hake (1), lagre (2) og oppdatere (3)

Illustrasjon og verdier er kun eksempel

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.