Det finnes tre forskjellige typer rabattelementer: INNKJØP, SELVKOST og UTSALG.

Selvkost og Utsalg brukes av forhandlerleddet dersom man ønsker å kalkulere disse prisene i NOBB Kontrakt (noen butikker gjør dette i eget datasystem).

For leverandør er det elementtype Innkjøp som skal registreres (kundens innkjøpsbetingelser).

Det kan registreres ett eller flere Rabattelementer under samme Rabattbetingelse.

Det er viktig å merke seg at ved flere rabattelementer under samme rabattbetingelse summeres rabattene avhengig av beregningsregel.  

Rabatt med % (prosent)

Illustrasjon og verdier er kun eksempel

Beregningsfaktor fra eksempelet over blir som følger:

 [ (100-10) / 100 ] x [ (100-5)  /100 ] = 0,855 (=14,5 %)

Rabatt med (%) (prosent i parentes)

Illustrasjon og verdier er kun eksempel

Beregningsfaktor fra eksempelet over blir som følger:

 1+ (-10/100) + (-5/100)  = 0,85 (=15,0 %)

Rekkefølgen på rabattelemente er ikke viktig, faktoren blir den samme uansett.