Skip to main content
Skip table of contents

Om rabattelement og beregningsregler

Det finnes tre forskjellige typer rabattelementer: INNKJØP, SELVKOST og UTSALG.

Selvkost og Utsalg brukes av forhandlerleddet dersom man ønsker å kalkulere disse prisene i NOBB Kontrakt (noen butikker gjør dette i eget datasystem).

For leverandør er det elementtype Innkjøp som skal registreres (kundens innkjøpsbetingelser).

Det kan registreres ett eller flere Rabattelementer under samme Rabattbetingelse.

Det er viktig å merke seg at ved flere rabattelementer under samme rabattbetingelse summeres rabattene avhengig av beregningsregel.  

Rabatt med % (prosent)

Illustrasjon og verdier er kun eksempel

Beregningsfaktor fra eksempelet over blir som følger:

 [ (100-10) / 100 ] x [ (100-5)  /100 ] = 0,855 (=14,5 %)

Rabatt med (%) (prosent i parentes)

Illustrasjon og verdier er kun eksempel

Beregningsfaktor fra eksempelet over blir som følger:

 1+ (-10/100) + (-5/100)  = 0,85 (=15,0 %)

Rekkefølgen på rabattelemente er ikke viktig, faktoren blir den samme uansett.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.