Skip to main content
Skip table of contents

Beregningsregler i NOBB Kontrakt

Følgende formler kan benyttes på et rabattelement:

Regel

Formel

For elementtype

Regel

%

Faktor = (1 + (Verdi/100) )

Alle

Rabatt/påslag i % som ikke skal summeres

Eksempel:
Grunnrabatt 10 %
Pallerabatt     3 %
Sum             12,7 %

(%)

Faktor = 1 + (Verdi/100)

Alle

Rabatt/påslag i % som skal summeres

Eksempel:
Grunnrabatt 10 %
Pallerabatt     3 %
Sum             13,0 %

KR

Verdi

Alle

Rabatt/påslag angitt i kroneverdi (NOBB-pris minus/pluss verdi)

NT

Verdi

Alle

Angivelse av nettopris.
Overstyrer andre elementer og NOBB indekspris

IP

Verdi

Innkjøpspris

Angivelse av innkjøpspris, tilsvarende Nettopris

Nedenfor følger eksempler på bruk av noen av disse reglene.

 Formelen prosent %

Regelen %: Faktor = (1+ (Verdi : 100)).

Eksempel:

Ved kjøp over 10 tonn gis det 10 % Grunnrabatt, 5 % Kvantumsrabatt og 3 % Spesialrabatt. Hvis man bruker regelen % blir faktoren i regnestykket slik:

Faktor = (1 – 0,10) * (1 – 0,05) * (1 – 0,03) = 0,8294

Denne faktoren multipliseres da med NOBB-prisen.

 Formelen prosent med parentes (%)

Regelen (%): Faktor = 1 + (Verdi/100).

Eksempel:

Samme eksempel som ovenfor ved bruk av regelen (%):

Faktor = 1 + ( -0,1 + (-0,05) + (-0,03) ) = 0,82.

Vi ser at faktoren her blir en annen enn ved bruk av formelen %.

Formelen KR = Verdi

Denne regelen gir et påslag/avslag på beregningsgrunnlaget (NOBB-pris eller tidligere beregnet verdi)

 Formelen NT = Verdi

Ved bruk av denne regelen kan du angi Nettopris på en vare. Denne regelen tar ikke utgangspunkt i NOBB-pris.

NB! Dersom Innkjøpspris = NOBB-pris kan du velge regneregel %, og sette verdi til 0,01 (gir faktor 0,0001)

Alle Rabattbetingelser settes automatisk som inaktive ved opprettelse. Alle Rabattelementer settes automatisk som aktive.

Du kan ha flere aktive Rabattelementer under samme Rabattbetingelse. MEN, du kan kun ha en aktiv Rabattbetingelse på samme nivå i varehierarkiet.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.