Skip to main content
Skip table of contents

Fremgangsmåte for opprettelse av ny avtale

Ved oppstart av NOBB Kontrakt for en ny leverandør, vises et «tomt» skjermbilde.

For å opprette en avtale, må følgende gjøres: Trykk på knappen Ny avtale.

I skjermbildet som åpnes må du søke etter den som skal motta avtalen. Skriv navnet eller deltakernummeret, og trykk søk. Marker mottakeren i søkeresultatet og trykk OK.

Avtalen blir dermed opprettet og ligger klar til å bearbeides.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.