Skip to main content
Skip table of contents

Registrere Rabattelement

Høyreklikk deretter på Rabattbetingelsen (1) du opprettet, og velg Legg til – Innkjøp (2) (utsalg og selvkost er beregnet for handelen). Her skal selve rabatten eller nettoprisen registreres.

Illustrasjon og verdier er kun eksempel

Det vil automatisk bli opprettet et rabattelement, som har -1 % rabatt. Denne må endres til korrekt rabatt. For å gjøre dette kan du høyreklikke på elementet, og velge Rediger (1). Du kan også merke Rabattelementet og trykke på «Enter-tasten» for redigering.

Illustrasjon og verdier er kun eksempel

Det viktigste her er at du endrer verdi-feltet til riktig rabatt. (2)

Dersom du skal registrere en nettopris på en vare, må du også endre «Formel» til NT (nettopris). (3)

Samme metode som beskrevet ovenfor benyttes for å lage flere rabattbetingelser med tilhørende rabattelementer på andre grupper/moduler/varer.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.