Skip to main content
Skip table of contents

NOBB Kontrakt - hvordan kontrollere avtaler som er berørt

I uke 42 oppdateres (migreres) leverandøravtaler som er berørt av varegruppeendringene i NOBB Kontrakt. Dette betyr at betingelser automatisk flyttes og kobles til fremtidige varegrupper, slik at betingelsene som gjelder for den enkelte vare ikke endrer seg.

I denne prosessen har i vi tillegg gjort en «ryddejobb» for å forenkle enkelte av avtalene. Det innebærer for eksempel at vi har slettet betingelse på modul der varegruppe har samme betingelse.

I uke 43 publiseres en ny versjon av NOBB Kontrakt, der avtaler som har blitt migrert er tydelig markert.

I uke 43 - 45 må leverandørene kvalitettssikre migrerte avtaler, gjøre eventuelle korreksjoner og sende avtalene til handelen. Det vil etableres en rapport per avtale som viser endringene som har skjedd gjennom migreringen.

NB! Avtaler som ikke er berørt av endringene vil kunne oppdateres som normalt i perioden uke 43-46.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.