Skip to main content
Skip table of contents

Som leverandør, husk at alle migrerte avtaler må sendes senest i løpet av uke 45

Etter at avtalene er kontrollert må de sendes til avtalemottakerne. Dette gjelder alle avtaler som er merket som rosa.

Avtalene kan sendes fra uke 43 - 45 (Send knappen vil være deaktivert uke 42).

Husk å rediger «Avtalehode» med nye dato og eventuelle andre opplysninger. Dato skal settes til 20. november (uke 47) da ny varegruppestruktur er publisert.

I fliken «Sendte» vil de migrerte avtalene fremkomme med rosa farge (1).

Mottaker vil fra uke 43 til 46 se og kontrollere avtaler, og fra uke 47 kan mottaker godkjenne avtaler.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.