Skip to main content
Skip table of contents

Informasjon til leverandører i NOBB Leverandør og NOBB Kontrakt

Her er viktig informasjon om arbeidsprosessen for leverandører om arbeidet i uke 36-41:

  • Moduler og varer i varegrupper som skal utgå vil markeres i løsningen​.

  • Berørte moduler må kobles til fremtidig varegruppe​ (nytt felt på modul).

  • Oversikt over berørte varegrupper finner du her

  • Det blir mulig å opprette «fremtidig modul», dersom man må splitte eksisterende moduler i flere​. Dette medfører at varer kan knyttes til en ny modul og at endringen ikke publiseres før i uke 47.

Teams-møte for leverandører som er berørt av varegruppeendringene er satt til 18. oktober 10:00-10:30. For å delta i møte registrer deg her: Godkjenning i NOBB Kontrakt

Her er viktig informasjon om muligheter og begrensninger i uke 42-46:

  • Viktig informasjon: Det blir ikke mulig å opprette nye varer i varegrupper som er berørt i uke 42 – 46. Dette medfører at leverandørene ikke vil kunne opprette nye varer i varegrupper som skal utgå i denne perioden.

  • Priser og endringer på vare nivå vil kunne oppdateres og publiseres som normalt på eksisterende varer i uke 42 – 46.

  • På varegrupper som ikke er berørt av endringene vil det være normalt drift, dvs. at nye varer og endringer vil kunne publiseres som normalt.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.