Skip to main content
Skip table of contents

Innledning - hvordan kontrollere avtaler som er berørt

De migrerte avtalene må kontrolleres av leverandørene selv. Byggtjeneste har kontrollert alle berørte avtaler maskinelt og sammenlignet betingelser før og etter migrering. Dersom du har spørsmål, ber vi om at dette meldes inn på support@nobb.no

Etter at avtalene er kontrollert, godkjennes avtalene ved at de sendes til avtalemottaker.

Tidsrommet for å kontrollere og sende avtaler er uke 43 – 45.

  • Migrerte avtaler som må kontrolleres vil fremgå med rosa farge (1) i fanen «Aktive». «Hvite» avtaler kan behandles som normalt inklusive alle funksjoner. Merk at ny varegruppestruktur er tilgjengelig fra uke 47.

    • Eventuelle endringer må gjøres manuelt i programmet, det vil ikke være mulig å benytte eksport/import funksjonen (2).

    • Kalkulering av avtale vil ikke være tilgjengelig før uke 47 (2).

    • “Send” knappen vil være deaktivert uke 42, avtaler kan sendes uke 43-45 (3).

  • Det er laget en migreringsrapport pr avtale som lastes ned under «Rapporter» (4).

    • Kun «Migreringsrapport» vil være tilgjengelig under «Rapporter» menyen frem til uke 47.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.