Pakninger i NOBB må tildeles en pakningsklasse.

Pakningsklassene F, D og T er definert i GS1 regelverk, og disse benyttes i NOBB. I tillegg finnes pakningsklasse UDEF.