Skip to main content
Skip table of contents

2.7.1 F-Pak – Forbrukerpakning

  • Varens salgsenhet til sluttkunde (forbruker/proffkunde).

  • F-pak er enheten som selges i butikk eller fra et lager.

  • F-pak kan finnes som én stykk eller som flerpakninger (f.eks. boks med skruer).

  • F-pak må alltid bestå av prisenhet. Det er kun mulig å ha én F-pak.

  • Det er ikke tillatt å endre pakningstype og antall på F-pak.

  • F-pak front er den siden av pakningen som presenteres i butikk, sett forfra og som er merket med produktets merkenavn e.l.

  • Bredde: Fra frontens ytterste venstre punkt til det ytterste høyre punkt. Måles i millimeter.

  • Lengde: Fra produktets nærmeste punkt i fronten, til det ytterste bakre punkt. Måles i millimeter.

  • Høyde: Fra det laveste til det høyeste punktet. Måles i millimeter.

  • Vekt: Brutto vekt inkludert tørr og uskadet emballasje. Måles i kilogram.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.