Skip to main content
Skip table of contents

2.7.3 T-Pak – Transportforpakning

 • Denne enheten brukes til transport/distribusjon av varen.

 • T-pak skal bestå av D-pak eller F-pak.

 • Det er mulig å registrere flere T-pak på en vare.

  • Med lastebærer menes innretning som medfølger, bærer og sammenholder varesendingen, og som forenkler håndteringen av denne.

  • Eksempler på lastebærer er pall, container, kurv, flak, tank, ramme eller lignende innretninger som benyttes til transport av last.

  • En lastebærer kan trilles på egne hjul eller håndteres med jekketralle, truck, kran e.l. maskiner/utstyr.

 • T-pak base er pakningens naturlige bunn/underside slik den fremstår sammen med lastebærer.

 • Høyde: Høyden strekker seg fra basen. Måles i millimeter.

 • Bredde: Den korteste siden av basen. Måles i millimeter.

 • Lengde: Den lengste siden av basen. Måles i millimeter.

 • Vekt: Brutto vekt inkludert emballasje og tørr uskadet lastebærer. Måles i kilogram.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.