Skip to main content
Skip table of contents

2.7.5 Komplett pakning

For at en pakning med pakningsklasse F-, D- og T-pak skal få status som «Komplett pakning» må den ha følgende data registrert:

  • Pakningsklasse

  • Pakningstype

  • Består av antall

  • Består av enhet

  • Høyde, lengde, bredde (millimeter)

  • Vekt (kg)

  • GTIN

  • Bestillbar

  • Lagerført

Det stilles krav til at alle standardvarer og sammensatte varer minimum må ha komplett pakning på F-pak. Display må minimum ha komplett pakning på D-pak.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.