Skip to main content
Skip table of contents

2.7.2 D-Pak – Detaljistforpakning

  • Denne enheten benyttes ofte som bestillingsenhet mellom handelen og leverandør, og består av flere F-pak (f.eks. en kartong).

  • D-pak må alltid bestå av F-pak.

  • Det er mulig å registrere flere D-pak på en vare, f.eks. dersom leverandør både tilbyr en eske og kartong

  • D-pak base er pakningens naturlige bunn/underside.

  • Høyde: Høyden strekker seg fra basen. Måles i millimeter.

  • Lengde: Den lengste siden av basen på D-paken. Måles i millimeter.

  • Bredde: Den korteste siden av basen på D-paken. Måles i millimeter.

  • D-pak skal ikke måles med mindre den er i god, opprinnelig stand.

  • Vekt: Brutto vekt inkludert tørr og uskadet emballasje. Måles i kilogram.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.