Skip to main content
Skip table of contents

Varer med valideringsfeil

image-20240319-065827.png

Varen mangler en PSE omregningsfaktor

Hvis prisenheten eller en av varens pakninger er lik prissammenligningsenheten for varegruppen fylles omregningsfaktor automatisk ut.

Hvis den ikke er utfylt må det angis antall av prisenheten som inngår i enheten for prissammenligningsenheten.

“Ikke relevant” skal kun benyttes på varer der det ikke mulig å angi PSE, for eksempel tilbehør og lignende.

Les mer her.

Pakningens vekt har en ulogisk verdi i forhold til pakningen den består av.

Pakningens vekt har ulogisk verdi i forhold til pakningene den består av. Dette betyr at pakningens vekt må være minimum vekten til pakningen den består av multiplisert med verdi i feltet består av antall.

Pakningens vekt er for høy i forhold til pakningens mål.

Pakningens vekt er for høy i forhold til volumet på pakningen. Densiteten/massetettheten på pakningen har ulogisk høy verdi (er høyere enn det tyngste grunnstoffet som finnes - iridium på 22.650 KG/M3)

Varen mangler produktbilde.

Standard vare, Display og Sammensatt vare må ha minimum et produkt bilde.

Varens produktbilde tilfredsstiller ikke minstekrav til kvalitet

Bilder av typen PB (produktbilde) og PBE (Produktbilde med emballasje) må være minst 400 piksel på den lengste siden. I følge NOBB Regelverk skal det være 1200 piksel på den lengste siden, men kravet er ikke satt så strengt i NOBB Leverandør forløpig. Merk at nye bilder ikke kan være mer enn 50 MB.

Varen mangler aktiv pris.

Standardvare, Display og Sammensatt vare må ha en aktiv pris.

En bestillbar pakning må ha GTIN.

Pakningen må ha GTIN for å kunne settes som bestillbar.

Varen mangler en komplett F-PAK.

Standardvare og Sammensatt vare må ha komplett F-pak. Dette betyr at pakningen må ha GTIN, høyde, lengde, bredde og vekt.

Et miljømerke mangler et gyldig firma-sertifikat.

Det mangler gyldig firmasertifikat for miljømerket som finnes på varen. Dette gjelder miljømerkene PEFC, FSC, Blomst og Svane.

Les mer her.

Varen må ha minimum 1 bestillbar pakning.

Standardvare, Display og Sammensatt vare må ha minst én bestillbar og aktiv pakning.

En pakning har ugyldig type for pakningsklassen.

Pakningstype er ikke gyldig for pakningsklassen. Oversikt over gyldige enheter per pakningsklasse, se her.

Varen mangler F-PAK eller UDEF-PAK.

Spesialvare må ha F-pak eller UDEF-pak.

Ugyldig prisenhet.

Prisenhet må være gyldig i henhold til NOBB Regelverk. Oversikt over gyldige prisenheter, se her.

F-PAK har en ugyldig består av enhet.

F-pak må ha "består av enhet" som er lik varens prisenhet.

Hvis pakningstype er lik "består av enhet", må "består av antall" være 1.

Varen må ha relasjon til minimum 1 aktiv vare.

Display and Sammensatt vare må ha relasjon til minimum en aktiv vare.

En T-PAK har en ugyldig består av enhet.

T-pak må bestå av F-pak eller D-pak. Kontakt support@nobb.no hvis du har denne feilen.

Summen av antall relaterte varer må være mer enn 1.

Antall varer display eller sammensatte varer består av må totalt være mer enn 1.

Varen har ugyldig antall dokumenter for en dokumentasjonstype.

En vare kan kun ha en av hver dokumenttype relatert.

Unntak: ETA, SER og BRO. Det er tillat med 2 dokumenter knyttet til varen.

En pakning har “består av enhet” som ikke er gyldig.

Hvis en pakningstype er lik "består av enhet", må "består av antall" være 1.

Varen har relasjon til en ugyldig vare.

Display og Sammensatt varer må ha relasjon til minimum en vare:

  • som er aktiv

  • som har varetype Standard eller Spesialvare

  • er eid av leverandøren

  • leverandør er alternativ leverandør (prisgiver) på denne varen

En D-PAK har en ugyldig består av enhet.

Standardvare, Sammensatt vare og Spesialvare: D-pak må bestå av F-pak.

Display: D-pak må bestå av varens prisenhet

Varen mangler en komplett D-PAK.

Display må ha en komplett D-pak. Dette betyr at pakningen må ha GTIN, høyde, lengde, bredde og vekt.

En pakning med en underliggende aktiv pakning kan kun utgå dersom underliggende pakning har blitt gitt en gyldig til dato.

“Tilgjengelig til dato” på pakningen kan ikke settes hvis pakningen har underliggende pakninger som ikke har samme eller tidligere sluttdato. Tilgjengelig til dato må angis minst 4 dager frem i tid.

UN-nummer er påkrevet når fareklasse er utfylt.

Dersom du har fylt ut fareklasse, må du også fylle ut UN-nummer.

Varen må ha minst en ETIM-verdi utfylt

Hvis varene/modulen er koblet til en varegruppe som naturlig tilhører VA/VVS, og denne varegruppen har en ETIM-klasse, må varene ha registrert minimum en ETIM egenskap.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.