Skip to main content
Skip table of contents

Støtte for flere versjoner av ETIM

NOBB Leverandør har støtte for å håndtere flere versjoner av ETIM. ETIM lanserer nye versjoner ca. annet hvert år, og har i tillegg en dynamisk versjon, ETIM Dynamic, som oppdateres fortløpende.

Siste fullversjon er ETIM 9.0.

I NOBB kan leverandøren selv velge hvilken ETIM-versjon de ønsker skal gjelde for sine varer. Det anbefales at man går over til en nyere versjon enn ETIM 8.0, og velger ETIM 9.0 eller ETIM Dynamic. ETIM Dynamic oppdateres fortløpende etter hvert som nye egenskaper og ETIM-klasser godkjennes i ETIM International.

Alle verdier som er registrert på egenskaper i ETIM  overføres til tilsvarende egenskaper i nyere versjoner, såfremt ETIM egenskapen ikke er utgått eller predefinerte verdier er fjernet fra ETIM.

Merk at i September 2023 vil alle leverandører som ikke har gått over til nyere versjon enn ETIM 8.0 automatisk bli satt til ETIM versjon 9.0

Dette gjelder ikke leverandører som har integrasjon via NOBB Connect, disse må oppdatere til nyere versjon selv i samarbeid med sin systemleverandør.

Angi standard ETIM-release

Under menyen Firmainformasjon Innstillinger kan man sette hvilken ETIM-release som skal være gjeldende for varene. ETIM-releasen man angir vil dermed være gjeldende for alle varene til leverandøren.

Registrering av egenskapsverdier på vare

Ved visning av vare, under fanen Egenskaper – ETIM egenskaper, fremkommer det hvilken ETIM-release man har satt som standard. Ved å klikke Endre kan man legge til egenskapsverdier manuelt i grensesnittet. Klikk deretter lagre.

Det er også mulig å eksportere varene til Excel, legge inn egenskapsverdier i Excel filen deretter laste den opp. Mer informasjon finnes her.

Sammenligning av ETIM-releaser på vare

Ved å klikke på knappen «Sammenligne» kan man se hva som er forskjellene mellom valgt ETIM-release og de andre ETIM-releasene som er tilgjengelig.

Man vil da ha mulighet til å velge hvilken ETIM-release man skal sammenligne med. Nedenfor vises to eksempler på sammenligning av ETIM-versjoner:

  1. Leverandøren har ETIM Dynamic som standard release:

    Ved sammenligning av ETIM Dynamic mot ETIM 8.0, vil nye egenskaper i ETIM Dynamic være markert, og leverandøren kan legge inn egenskapsverdier på disse.

2. Leverandør har ETIM 8.0 som standard release:

Ved sammenligning av ETIM 8.0 mot ETIM Dynamic, og en egenskap er utgått i ETIM Dynamic vil egenskapen markeres. Leverandøren bør slette egenskapsverdien, og gå over til en nyere ETIM release.

Egenskapsdata på ETIM9/ETIM Dynamic vil bli tilgjengelig på NOBB.no og eksport-apiet i løpet av høsten 2023

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.