Skip to main content
Skip table of contents

ETIM egenskaper (produktegenskaper)

Hvis vare ligger i en NOBB-varegruppe som har ETIM klasse vil varens produktegenskaper vises her.

Dersom ETIM klassen ikke er egnet for varen:

  • Ikke legge inn egenskaper i ETIM feltene

  • Alternativt sjekk om varen ligger i riktig varegruppe eller kan flyttes til annen relevant varegruppe

 Alle produsenter kan og oppfordres til å bidra med innspill til nye egenskaper på eksisterende ETIM-klassene eller opprettelse av nye ETIM-klasser. Se mer her om forvaltning av ETIM https://support.byggtjeneste.no/nr/1-3-nobb-regelverk-forvaltning-av-etim-klassifikas

Hvis varegruppen er koblet til en ETIM klasse får du melding om det (se bilde under).

Eksempel:

Her har vi valgt NOBB varegruppe 1512001 Parkett. Da vises datafelter for parkettens produktegenskaper som kan fylles ut.

Eksempel på vare uten ETIM klasse:

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.