Skip to main content
Skip table of contents

ETIM egenskaper (produktegenskaper)

Hvis vare ligger i en NOBB-varegruppe som har ETIM klasse vil varens produktegenskaper vises her.

Når modulen kobles til en varegruppe vil modulen få en ETIM-klasse (hvis denne finnes).

Dersom ETIM klassen ikke er egnet for en vare i modulen kan varen få en annen ETIM-klasse (modulens ETIM-klasse blir da overstyrt).

 Alle produsenter kan og oppfordres til å bidra med innspill til nye egenskaper på eksisterende ETIM-klassene eller opprettelse av nye ETIM-klasser. Se mer her om forvaltning av ETIM https://support.byggtjeneste.no/nr/1-3-nobb-regelverk-forvaltning-av-etim-klassifikas

Her finner du ETIM-klassen i løsningen.

image-20240124-112414.png

Eksempel:

Her har vi valgt NOBB varegruppe 6605100 Servant for veggmontering. Da vises datafelter for servantens produktegenskaper som kan fylles ut.

image-20240124-112810.png

Eksempel på vare uten ETIM klasse:

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.