Hvis vare ligger i en NOBB-varegruppe som har ETIM klasse vil varens produktegenskaper vises her.

Hvis varegruppen er koblet til en ETIM klasse får du melding om det (se bilde under).

Eksempel:

Her har vi valgt NOBB varegruppe 1512001 Parkett. Da vises datafelter for parkettens produktegenskaper som kan fylles ut.

Eksempel på vare uten ETIM klasse: