Priser i NOBB benevnes NOBB-pris (eller NOBB indekspris), og er leverandørens bruttopris før rabatt til leverandørens kunder f.eks. i handelen.
NOBB-pris skal være ekskl. mva. og koblet til varens prisenhet i NOBB. Valuta angis på leverandørnivå.