Skip to main content
Skip table of contents

Publiserte priser (prisrapport)

Hvis du har abonnement NOBB Total vil Priser vises i menyen på venstre-siden.

Her vises alle publiserte NOBB indekspriser (godkjente priser) inklusiv alternative varer. Ønsker du ikke å se de alternative varene ta bort valget Inkluder alternative varer.

Ønsker du å eksportere prisene, marker alle varene (1) og trykk på Eksport. Denne filen kan ikke benyttes til pris-import. For pris-import, se mer her.

Eksport filen inneholder aktive (gjeldende) priser, fremtidige priser og eventuelle upubliserte priser.

Historiske priser vises kun inne på selve varen.

Historiske priser kan ikke eksporteres.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.