Skip to main content
Skip table of contents

Valideringsfeil (priser)

Hvis du har abonnement NOBB Total vil Priser vises i menyen på venstre-siden.

Her vises alle prisene som feiler. Ønsker du å eksportere prisene, marker varene og trykk på Eksport (filen kan ikke brukes til pris-import).

Eller åpne varen og velg feltet Priser for å se og eventuelt endre ny pris / ny pris fra dato.

Den eneste valideringsfeil som kan forekomme her er Ny pris fra dato.

Se kjøreplan for prisendinger her.

Hvis du har registrert feil beløp, må dette korrigieres direkte på varen eller ved å importere ny pris-mal.

Husk at publiserte (godkjente) priser ikke kan endres. Det er mulig å legge inn ny pris med fra dato etter den datoen hvor prisen er feil.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.