Her vises alle prisene som feiler. Ønsker du å eksportere prisene, marker varene og trykk på Eksport (filen kan ikke brukes til pris-import).

Eller åpne varen og velg feltet Priser for å se og eventuelt endre ny pris / ny pris fra dato.

Den eneste valideringsfeil som kan forekomme her er Ny pris fra dato.

Se kjøreplan for prisendinger her.

Hvis du har registrert feil beløp, må dette korrigieres direkte på varen eller ved å importere ny pris-mal.

Husk at publiserte (godkjente) priser ikke kan endres. Det er mulig å legge inn ny pris med fra dato etter den datoen hvor prisen er feil.