Skip to main content
Skip table of contents

Last opp priser (prisimport av NOBB indekspris)

Hvis du har abonnement NOBB Total vil Priser vises i menyen på venstre-siden.

For å importere priser er det kun pris-import mal som kan benyttes.

Når man bruker Excel import må man huske at filen med de nye prisene ikke blir importert hvis det finnes en feil i denne. Dvs. man må korrigiere i filen og laste opp filen (prisene) på nytt.

NB! Prisens fra dato må velges før man laster opp filen.

Her kan prisene lastes opp:

  1. Last ned pris-import mal og legg inn NOBB-nummer og NOBB indekspris i filen. Lagre filen og avslutt.

  2. Velg Ny pris fra-dato

  3. Velg fil fra din PC

  4. Last opp fil og gå til : Klar til publisering (Priser)

  • Ved å velge Publiser priser automatisk etter import blir prisene automatisk godkjent. Dette anbefales ikke.

OBS! Det er ikke mulig å endre godkjente priser.

  • Etter import, vil prisene vises under menyen Priser - Klar til publisering. Vær oppmerksom på at dersom du har lastet opp veldig mange priser vil det ta noen sekunder før oversikten viser alle prisene.

NB! Filen med de nye prisene blir ikke lastet opp hvis det finnes feil i den. Dvs. man må korrigiere i import-filen og laste opp filen på nytt.

Hvis du får dette tegnet så finnes det feil i filen og den er ikke importert. Husk at feilene må korrigieres og filen må lastes opp på nytt.

Priser som endres mer enn 50% må bekreftes:

Under vises ulike feilmeldinger ved pris-import:

  • Ny pris er den samme som den foregående prisen. Denne skal ikke importeres og må slettes fra filen. Lik pris skal ikke korrigieres med ny dato.

  • Prisen har flere enn to desimaler. Maks. antall desimaler er 2

  • Ugyldig NOBB-nummer

  • Utgått vare. En utgått vare kan ikke få en pris-oppdatering, slett NOBB-nummer i filen eller aktiver varen. Eventuelt må varen først aktiveres (fjern utgår dato) før prisen kan importeres.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.