Skip to main content
Skip table of contents

Ny Prissammenligningsenhet (PSE) som følge av endret varegruppe

Dersom man endrer varegruppe på en modul, og den nye varegruppen har en annen PSE-enhet, vil varene i modulen endre godkjenningsstatus til Endret, ikke publisert. I tillegg vil verdier i feltet for PSE omregningsfaktor bli slettet på tilhørende varer.

Det er viktig at du legger inn ny verdi for PSE omregningsfaktor, ellers vil ikke varene kunne sendes til godkjenning.

Her finner du beskrivelse hvordan man legger til PSE omregningsfaktor via Excel: Hvordan legge til PSE omregningsfaktor via Excel

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.