Skip to main content
Skip table of contents

Hvordan legge til PSE omregningsfaktor via Excel

Se her hvordan omregningsfaktor kan beregnes: Hvordan beregne omregningsfaktorer (PSE)

Fra Hjem-siden velg boks Varer med valideringsfeil

Trykk på antall varer som mangler PSE omregningsfaktor

Marker alle varene og trykk på knappen Eksport.

Velg attributtgruppe Pakninger, og marker Omregningsfaktorer.

Eksporter varer.

Velg Prissammenligningsenhet fra nedtreksmenyen i kolonne G - varegruppens prissammenligningsenhet(er) tilgjengelig på den aktuelle varegruppe

Velg Omregningsfaktor for PSE i kolonne H - På skjermbildet vises et eksempel der prisenhet er STK og prissammenligningsenheten er kvadratmeter (M2). Verdien 4,5 betyr at man trenger 4,5 stykk for å få en kvadratmeter panel.

Lagre fil på din PC.

Importer den lagrede Excel-filen til NOBB Leverandør ved å velge filen eller bruke dra og slipp funksjonen.

NB! Endre valget hva vil du gjøre til Oppdater eksisterende varer fra Excel

Når filen ble importert vises det:

NB! Filen med omregningsfaktor blir ikke importert hvis det finnes feil i den. Dvs. man må korrigiere i import-filen og laste opp på nytt.

Husk å sende varer til publisering (godkjenning).

Se her: Hva må gjøres etter opplastning fra Excel (import)

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.