Skip to main content
Skip table of contents

Endre varegruppe på modul

Dersom du endrer varegruppe på en modul kan det medføre at:

  • varene i modulen for en ny ETIM-klasse

  • varens prissammenligningsenhet (PSE) endrer seg

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.