Skip to main content
Skip table of contents

Ny ETIM klasse som følge av endret varegruppe

Dersom man endrer varegruppe på en modul, og den nye varegruppen har en annen ETIM-klasse, vil man få opp en Advarsel (til informasjon).

Varene som ligger i denne modulen får ny ETIM-klasse, men endrer ikke status.

Dersom den nye varegruppen har flere ETIM-klasser, må du velge riktig ETIM-klasse.

Send deretter modulen til godkjenning.

Du kan legge inn ETIM egenskapsverdier på varene i modulen.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.