Skip to main content
Skip table of contents

Endre ETIM-klasse på vare via Excel

Det er mulig å endre ETIM-klasse på de enkelte varene, hvis ETIM-klassen skal være en annen enn den som er på modulen.

Fremgangsmåte:

Finn og eksporter varene det gjelder:

image-20240620-081421.png

Åpne eksportert Excel fil.

Legg inn ETIM klasse i Kolonne O (ETIM klasse).

Du kan søke etter ETIM-klasse eller varegruppe i NOBB Leverandør: https://support.byggtjeneste.no/nnl/varegrupper

image-20240620-081853.png

Lagre og last opp filen:

image-20240620-082100.png

NB! Dersom man laster opp en Excel fil med tom verdi i ETIM klasse-kolonnen, vil verdi for ETIM klasse slettes fra varen. Varen vil da få samme ETIM klasse som er satt på modulen

Husk å publisere varer: https://support.byggtjeneste.no/nnl/klar-til-publisering-varer

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.