Skip to main content
Skip table of contents

Prosjektplan Varegruppestruktur

Fase

Uke

System

Beskrivelse

Fase 1​

36​

NOBB Leverandør​

Ny versjon av NOBB Leverandør med fremtidig varegruppestruktur​ publiseres. Foreløpig versjon ser du her

36 - 41​

Leverandørene kobler moduler og varer til fremtidig varegruppestruktur​.

Fase 2​

42 - 46​

NOBB Leverandør​

Endrede varegrupper fryses, rapport over varer og moduler som er berørt publiseres​

42​

NOBB Kontrakt​

Byggtjeneste omberegner (migrerer) berørte leverandøravtaler til ny struktur​.

NOBB-Kontrakt vil være stengt fredag 13. oktober kl. 16:00 - tirsdag 17. oktober kl. 23:00

43-45​

Leverandørene kvalitetssikrer, godkjenner og sender omberegnede avtaler til handelen​

Handelen mottar omberegnede avtaler​

Fase 3​

47​

Alle NOBB systemer​

Go-live​

Ny varegruppestruktur gjøres tilgjengelig «nedstrøms»​, og endringene publiseres i NOBB eksport API og på NOBB.no og i NOBB Kontrakt

Moduler og varer er knyttet til ny struktur​

Migrerte avtaler kan godkjennes i NOBB-Kontrakt​

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.