Skip to main content
Skip table of contents

NOBB Kontrakt - hvordan motta avtaler på ny varegruppestruktur

Omberegning av avtaler/migrering

I uke 42 omberegnes/migreres leverandørenes avtaler som er berørt av varegruppeendringene i NOBB Kontrakt. Dette betyr at betingelser automatisk flyttes og kobles til fremtidige varegrupper, slik at betingelsene som gjelder for den enkelte vare ikke endrer seg.

Leverandørenes vedlikehold av avtaler

I uke 43 publiseres en ny versjon av NOBB Kontrakt, der avtaler som har blitt migrert er tydelig markert (gjelder for leverandørene, ikke handelen).

I uke 43 - 45 må leverandørene kvalitettssikre migrerte avtaler, gjøre eventuelle korreksjoner og sende avtalene til handelen.

Avtaler som ikke er berørt av endringene vil kunne oppdateres som normalt i perioden uke 43-46.

Handelens vedlikehold av avtaler

Handelen vil motta migrerte avtaler i uke 43-45 fra leverandørene. Disse avtalene vil være tydelig markert, og kan ikke godkjennes før i uke 47.

Det vil etableres en rapport som viser hva som er endret i forhold til aktive avtaler. Handelen vil dermed ha muligheten til å kvalitetssikre innkommende, migrerte avtaler.

NOBB-Kontrakt vil fungere som normalt på avtaler som ikke er berørt av endringene.

NB! Eventuelle betingelser og rabattelementer som er registrert av handelsaktører selv, vil ikke bli migrert. Disse betingelser må knyttes til fremtidig struktur manuelt.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.