Skip to main content
Skip table of contents

Rapport - varer som endrer varegruppe høst 2023

Her kan du laste ned Excel-rapport som viser alle aktive varer som endrer varegruppe, med gammel og ny varegruppetilhørighet. Rapporten viser også gjeldende og fremtidig modulnummer.

Endringene i varegruppestrukturen publiseres i NOBB 19. november, og er tilgjengelige fra og med 20. november 2023.

Trykk her for å laste ned Excel-rapport

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.