Skip to main content
Skip table of contents

Hvordan kontrollere migrerte avtaler ved hjelp av migreringsrapporten for handelen

Migreringsrapporten har tre faner:

Migreringsrapport

Migreringsrapporten viser rabattbetingelser som er flyttet til nye grupper. Med “gruppe” menes alle nivåer i varehierarkiet, overgruppe, hovedgruppe, varegruppe, modul og vare. Betingelser som er knyttet til modul- og varenivå vises ikke i migreringsrapporten, da disse automatisk følger med.

I kommentar feltet kan det stå: «Betingelse fjernet ved rydding i avtale»:

 • betingelse ligger i en varegruppe som utgår

 • samme betingelse ligger på et høyere nivå

En avtale kan være merket som migrert («rosa») uten synlige endringer i Migreringsrapporten

 • Dersom Migreringsrapporten ikke viser noe flytting, har betingelsene blitt flyttet 1:1, fra gammel til ny varegruppe.

 • Det er allikevel viktig at du kontrollerer avtalene.

Original avtale

Denne fanen viser hele den originale rabattstrukturen til avtalen før migrering.

Innkommende avtale (migrert)

Før du sjekker den migrerte avtalen vil det være nyttig å hente frem fra Kunnskapsbasen:

«Oversikt over endringer i varegruppestruktur» 

 

«Rapport - varer som endrer varegruppe»

 • I denne rapporten finner du alle varer som endrer varegruppe

Fanen “Innkommende avtale” viser den migrerte avtalen, slik den ser ut etter oppdatering til ny struktur.

For å gå gjennom avtalen kan det være nyttig å sette inn 2 ny kolonner, F og G for å sammenligne original avtale mot innkommende migrert avtale.

 • For å sammenligne avtalene kan du i kolonne F sette inn formelen : =(FINN.RAD(@B:B;'Original avtale'!B:E;4;USANN)) – kolonnen vil vise betingelse i original avtale

  • #/T = betyr at betingelsen er flyttet til et annet nivå i strukturen eller leverandør har lagt til ny betingelse/element etter migrering

 • I kolonne G setter du inn formelen: =HVIS(E4=F4;"ok") - kolonnen vil vise om migrert betingelse lik original betingelse

  • OK = betingelse er flyttet 1 til 1

  • Usann = kan bety at det finnes flere betingelser/elementer på samme nivå - sjekk i original avtale og migrert avtale for å sammenligne

  • #/T = betyr at betingelsen er flyttet til et annet nivå i strukturen eller leverandør har lagt til ny betingelse/element etter migrering

Innkommende avtale (migrert) - dersom funksjonen “Sammenlign” benyttes

Alle endringer vil vises som «grønt» (lagt til) eller “rødt” (slettet).

 • Dersom leverandør har gjort endringer på betingelser/elementer i den migrerte avtalen på berørte grupper, vil disse ikke vises som «oransje» (endret).

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.