Skip to main content
Skip table of contents

Informasjon til brukere av NOBB og NOBB Kontrakt

Teams møter for de som benytter NOBB Kontrakt i handelen:

For kjedene som er berørt av varegruppeendringene er satt til 19. oktober 10:00-10:30. Kontakt support@nobb.no for mer informasjon

For øvrige NOBB Kontrakt brukere som er berørt av varegruppeendringene er satt til 19. oktober 13:00-13:30. Kontakt support@nobb.no for mer informasjon og påmelding

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.