Skip to main content
Skip table of contents

Hvordan koble moduler til fremtidig varegruppe via Excel

På Hjem-siden vises Endring i NOBB Varegruppestruktur. Denne innholder moduler uten fremtidig varegruppe (1 til mange), og hvilke varer som inngår i disse modulene. Oversikten over varene er mest til informasjon, da kobling til fremtidige varegrupper gjøres på modul-nivå.

  1. Velg Moduler uten fremtidig varegruppe:

  1. Marker alle modulene og trykk på Eksport

  1. Åpne Excel fil. I kolonne E (Framtidig NOBB Varegruppenummer) skriv inn det nye varegruppenummeret. Lagre filen. OBS! Kolonne F skal være blank (tom)

  1. Last opp moduler. Se beskrivelse her: https://support.byggtjeneste.no/nnl/last-opp-moduler-moduler

  2. Publiser moduler. Se beskrivelse her: https://support.byggtjeneste.no/nnl/klar-til-publisering-moduler

Modul blir godkjent automatisk.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.