Skip to main content
Skip table of contents

Avtaler som skal videresendes

Viktig!

Avtaler som skal videresendes til handelsaktører må gjøres så snart som mulig fra 20. november (uke 47). Ny varegruppestruktur publiseres 19. november og det er viktig at mottaker får oppdatert sine avtaler.

De som mottar videresendte avtaler fra samarbeidspartner/kjedekontor, vil ikke se de innkommende avtalene som er migrert. Se mer her

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.